बायको म्हणजे बायकोच...
.
मी बाल्कनीत ऊभा राहुन गाण म्हणत होतो...
.
पंची बनु ऊडता फीरु मस्त गगन मे..
आज मै आजाद हु दुनीयाकी चमन मे...
.
मधेच बायकोचा आवाज आला...

 घरातच फिरा...
.
ती समोरची  गावाला गेली आहे..