घरचे सकाळी सकाळी झोपेतून अस
उठवतात
.
.
.
जस काय तिसर महायुद्ध सुरु झालय आणि
शेवटचा सैनिक मीच उरलोय....